Certifikace
"a barvy máme pod kontrolou" 

Naše tiskárna dodržuje standardy normy ISO 12647-2.
Tuto výrobní normu v pravidelných intervalech kontrolujeme, a proto našim zákazníkům zaručujeme stabilní tiskové výsledky. Norma nám rovněž zajišťuje interní kontrolu a zpětnou vazbu při výrobě tiskových forem i vlastním tisku.

Jaké parametry norma sleduje:

  1. Potiskovaný materiál a jeho barevnost
  2. Kontrola barevnosti plných ploch CMYK. Proměřuje CIE Lab koordináty a srovnává je s referenčními hodnotami ISO normy.
  3. Proměřuje tvar tiskového bodu a TVI na tiskové škále. 
  4. Zahrnuje rovněž kontrolu neutrálních tónů. Tato kontrola určuje, zda se nárůst tiskového bodu křivek CMY neodchýlil o více jak 5 % ve středních hodnotách. Vizuálně ho lze posoudit jako neutrální, bez nežádoucích nádechů.